Do komputerowej kontroli i korekcji ustawień geometrii podwozia wykorzystujemy nowoczesny sprzęt firmy Hunter.

Poprawne ustawienie geometrii zawieszenia pojazdu ma znaczący wpływ na jego prowadzenie oraz właściwe zużycie opon. Do prawidłowego działania układu kierowniczego konieczne jest  odpowiednie ustawienie kilku kątów, są to:

  • zbieżność,
  • kąt pochylenia koła,
  • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
  • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.

Richard-Toll Zbieżność to różnica odległości między obręczami kół, mierzonej z przodu i z tyłu krawędzi obręczy. Pomiaru tego dokonuje się w płaszczyźnie poziomej równoległej do podłoża, przechodzącej przez środek obrotu kół. Rozróżnia się zbieżność dodatnią i ujemną (tzw. rozbieżność) oraz zbieżność całkowitą, będącą sumą zbieżności połówkowych kół (z zachowaniem znaku). Nieprawidłowe ustawienie zbieżności pojazdu powoduje pogorszenie stabilności jego prowadzenia oraz nadmierne zużywanie się opon.

http://festyvesarts.fr/administrator/.env Kąt pochylenia koła jest to kąt między płaszczyzną koła, a prostą pionową, prostopadłą do płaszczyzny podstawy. Rozróżniamy dwa rodzaje pochylenia koła – dodatnie i ujemne. Zbyt duża wartość pochylenia koła powoduje nadmierne obciążenie łożysk piasty, szybsze zużywanie się opon oraz ściąganie pojazdu w bok.

rattling Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy to kąt mierzony pomiędzy osią pionową, prostopadłą do płaszczyzny podłoża, a osią jaką tworzy sworzeń zwrotnicy ale mierzony wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Rozróżniamy dwa rodzaje tego kąta: wyprzedzenie sworznia zwrotnicy – kąt dodatni oraz opóźnienie sworznia zwrotnicy – kąt ujemny. Odpowiednia wartość kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy pozwala na samoczynne powrócenie kół do pozycji jazdy na wprost po wykonaniu skrętu.

Istotną wartością jest także kąt pochylenia sworznia zwrotnicy, będący kątem jaki tworzy sworzeń zwrotnicy z prostą pionową, prostopadłą do powierzchni podłoża, mierzony wzdłuż osi poprzecznej pojazdu. Odległość punktów utworzonych przejściem przez płaszczyznę jezdni osi: sworznia zwrotnicy i pochylenia koła nazywa się promieniem zataczania. W nowoczesnych pojazdach stosowany jest ujemny promień zataczania, dzięki czemu możliwa jest jazda na wprost podczas hamowania, nawet gdy zostanie uszkodzony jeden z obwodów hamulcowych.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty usług.

Cena: od 150 zł

Skontaktuj się z nami